Kvällskursen: Glädje i vardagslivet

JIEL_Images/JIEL2.jpg
Center : Stockholm
Date: torsdag 19 oktober 2017 (18:30 -20:30) torsdag 26 oktober 2017 (18:30 -20:30) torsdag 2 november 2017 (18:30 -20:30) torsdag 9 november 2017 (18:30 -20:30)
Teachers : Shastri Alex Paterson & Stefan Wrenfelt
Att förena ödmjukhet och disciplin leder till en känsla av glädje. Buddhismens undervisning om medkänsla kan inspirera oss att möta vår vardag med en känsla av mod och fria från tvivel

Kvällskursen: Glädje i vardagslivet

Samtidigt som meditationen fördjupas och vi utvecklar tillit till vår goda natur, kan vi börja upptäcka ökat förtroende och kraft för att gå framåt på meditationens väg. Att förena ödmjukhet och disciplin leder till en känsla av glädje. Buddhismens undervisning om medkänsla kan inspirera oss att möta vår vardag med en känsla av mod och fria från tvivel

12 okt - Introduktion
19 okt - Ett öppet och vaket hjärta
26 okt - Tvivlets fälla
2 nov - Medkänsla i handling: The Paramitas
9 nov - Disciplin och de högre sfärernas goda egenskaper, avslutning

Glädje i Vardagslivet är en av en serie av fem kvällskurser. Kursen är öppen för alla. Men man rekommenderas att gå kursen Tillfreds i Vardagslivet om man vill fortsätta vidare.

Plats: Stockholm Shambhala Center, Sandelsg. 8, T-Karlaplan el Stadion, Buss 4,1, 54, 72
Tid: 18.30 – 20.30
Kostnad: 700 kr för hela kursen (500 kr för medlem, studerande, arbetslösa och pensionärer)

Anmälan dig här på hemsidan på REGISTRATION och betala sen in kurssavgiften till pg 1342970-9, Shambhala Stockholm. OBS: glöm ej att skriva ditt namn på inbetalningen.

Övriga frågor: Alex Paterson, 076-2286803, apaterson041mail.com