Kvällskurs: Den grundläggande godheten i samhället - Hur kan jag bidra och hjälpa till?

Cancelled

Stockholm/Prastkrage.jpg
Center : Stockholm
Date:
torsdag 15 november 2018 (18:30 -20:30)
Teachers : Shastri Alex Paterson & Stefan Wrenfelt
Full price : skr700
Retired, unemployed, and members: skr500
Detta är kurs nummer två av tre i serien Grundläggande Godhet. Den utforskar våra relationer till andra och vår längtan att delta och bidra i samhället och allmänt i vår värld.


Inställd pga för få anmälda

 


Kvällskurs:

Den grundläggande godheten i samhället

- Hur kan jag bidra och hjälpa till?

Fem torsdagar 15, 22, 29 nov, 6, 13 december

tid: 18.30 – 20.30

”DEN GRUNDLÄGGANDE GODHETEN I SAMHÄLLET” är namnet på kurs nummer två av tre i serien Grundläggande Godhet.


Denna serie tar oss med på en intensiv resa, som fördjupar förståelsen för denna Godhet genom våra egna personliga erfarenheter och upplevelser i mötet med andra, vår plats i samhället och i livet självt.

Kurs nummer två ställer sig frågan ”Hur kan jag bidra och hjälpa till?”

Den utforskar våra relationer till andra och vår längtan att delta och bidra i samhället och allmänt i vår värld.

Vi tittar på Shambhalas syn på samhället och diskuterar vad som menas med ”Ett upplyst samhälle” (Enlightened Society). Vad skulle det innebära?

Är samhället för evigt på villospår eller finns Godhet i det mänskliga samhället?

Kursen är inriktad på transformation av fyra områden:

Familjen, Yrkeslivet, Underhållning och Ekonomi.

Vi lär oss också den traditionella mahayanameditationen ”att sända och ta emot”, (tonglen).


Godhetsserien använder en pedagogik med grunden i de egna erfarenheterna. Man betonar vikten av att förstå meningen med insikterna och lärdomarna, så att vi kan tillämpa dem i våra vardagsliv.

Syftet är ytterst att skapa gemensamma forum, där vi kan mötas och tillsammans reflektera över våra förhållningssätt och erfarenheter av den värld vi lever i.

Utöver erfarenhet av den vakenhet och värdighet det innebär att vara född till människa, så finns också i Godhetsserien underförstått visionen av en social revolution.

Shambhalas vision är inte begränsad till ett personligt uppvaknande. Det är samtidigt en vision för samhället och för ett skifte i människans historia .


Kursen är öppen för alla. Både nya och erfarna deltagare kommer att ha glädje av kurserna.

Lärare: Alex Paterson och Stefan Wrenfelt


 

Plats: Stockholm Shambhala Center, Sandelsgatan 8 Stockholm. T-Karlaplan el Stadion, Buss 4,1, 54, 72

Kostnad: 700 kr, 500 kr för medlemmar, studerande, pensionärer och arbetslösa.

Anmäla dig här på hemsidan på REGISTRATION och betala sen in kursavgiften till pg 1342970-9, Shambhala Stockholm. OBS: glöm ej att skriva ditt namn på inbetalningen.

Info: [email protected] 

Gilla oss på facebook:

www.facebook.com/shambhalastockholm