Shambhala Level 2 - The birth of the warrior/Krigarens födelse

Shamb_Training_Images/ST_Level_II_Birth_of_the_Warrior.jpg
DATE:
fredag 24 november 2023 (19:00 -21:00)
lördag 25 november 2023 (09:00 -18:30)
söndag 26 november 2023 (09:30 -18:00)
LOCATION:
Stockholm Shambhala Meditation Group
TEACHER_MALE : Stefan Wrenfelt
COORDINATOR_MALE : Michael Loberg
Full price : skr950
Members in Finland, Denmark and Norway : skr850
Retired, unemployed, and members : skr850
Registration fee : skr300
This weekend looks at how to recognise the habitual patterns that prevent us opening to the experience of basic goodness. How to feel the fear and do it anyway!

 

Level 2 – The Birth of the Warrior

Open to all who have completed Shambhala Training Level One.
Having experienced a taste of basic goodness, we want to go forward. Meditation practice allows us to observe how we create a cocoon of habits to mask our fear. We begin to appreciate that there is no fundamental obstacle to experiencing basic goodness.

This weekend looks at how to recognise the habitual patterns that prevent us opening to the experience of basic goodness. How to feel the fear and do it anyway

Time: 24 - 26 November

Plats: Skärmabrinksvägen 6, Subway station: Skärmarbrink or Blåsut och Globen

Price: 950 SEK, 850 SEK Shambhala members, seniors, students, unemployed, Half price for people from Denmark, Norway and Finland, 450 SEK students under 30 or if you've done the weekend before

 

Steg 2 – Krigarens födelse

Öppet för alla som har genomgått Shambhala Training Steg 1.
Efter att ha upplevt en smak av grundläggande godhet, vill vi gå vidare. Meditation ger oss möjlighet att observera hur vi skapar en kokong av vanor för att hålla vår rädsla i schack. Vi börjar att inse att det inte finns något egentligt hinder för att uppleva grundläggande godhet.

Under denna helg tittar vi på hur man känner igen de vanemönster som hindrar oss från att uppleva grundläggande godhet. Hur man kan trots att man känner rädsla och kan uppleva den ändå.

Tid: 24 - 26 november
Plats: Skärmabrinksvägen 6, Gångavstånd från T-bana Skärmarbrink, Blåsut och Globen

Pris: 950 kr, 850  kr medlemmar, pensionärer, studerande, arbetssökande, halva priset för resande från Nordiska länderna, 450 kr för studenter under 30 eller för dig som gjort helgen tidigare
Anmälan här på hemsidan, klicka på 'Registration', betala sen in anmälningsavgift 300 kr på Pg 134 29 70-9. Obs: glöm ej att skriva vem inbetalningen kommer ifrån.
Info: [email protected]

Gilla oss på facebook:

www.facebook.com/shambhalastockholm