Kurser och Program

Varje torsdag har vi öppen meditation där det finns instruktörer på plats. Du kan då få en kort, första introduktion till Shambhala meditation och därefter uppföljningssamtal.

Det är inte helt lätt att upprätthålla en kontinuerlig meditationspraktik i sin vardag, något som många upptäcker efter en första tids mediterande. Shambhala vägen erbjuder en struktur för support och guidning. Denna support består bland annat  av en serie helgkurser, kvällskurser och kontinuerligt stöd av en personlig meditationsinstruktör. Kurserna utgör det naturliga förloppet av uppvaknande i våra liv och är ett sätt att odla ökad närvaro, medvetenhet och medkänsla. Det är en sekulär form av undervisning anpassad för både nyblivna och erfarna meditatörer, av alla typer av andliga traditioner och livsstilar.

Vi anordnar också kurser och undervisning med många andra teman som yoga, kontemplativ konst, buddhistisk psykologi, hälsa och välbefinnande, och även längre retreats.

Det stora nätverk av grupper och centra runt om i Europa och världen ger en tillgång till ett stort utbud av kurser. Shambhala Europa har sitt eget retreat center i södra Frankrike, Dechen Chöling, med mängder av kurser och program.

Vill du se vårt kalendarium klicka här

Kalendariet för Shambhala Europe klicka här

För det europeiska retreatcentret, Dechen Chölings program klicka här

Vill du läsa mer om Shambhala kan du gå in på den internationella hemsidan: www.shambhala.org