Introduktion Shambhala

Introduktion till Shambhala steg 1

Undervisningen i Shambhala Meditation är upplagd i olika steg. Första serien är steg 1- 5. Steg 1 har temat; “Konsten att vara människa”. Kursen omfattar en  helg med start fredag kväll och pågår till och med söndag kväll. Kursen innehåller meditationsinstruktion, meditation, föredrag, diskussioner och meditationssamtal. Inga förkunskaper krävs.

Nästa steg 1 kurs hålls 5 – 7 oktober 2018.

Kurser och program

Översikt Shambhala träning