Medlemskap

Bli medlem – Stöd Shambhala

Ideell förening
Vi är en ideell förening som drivs av medlemmarnas engagemang och stöd. Vi ordnar kurser och öppna meditationskvällar, föredrag och studiecirklar. Du får gärna vara med och hjälpa till och på det sättet bidra till att andra ges en möjlighet att meditera och utvecklas i meditationen. Det är genom medlemmarnas arbetsinsatser, medlemsavgifter och överskott på kurser som gör det möjligt för oss att existera som grupp.  Det gör det möjligt för oss att ha råd att ha ett center, med allt vad det innebär, att ordna kurser, att ha råd att bjuda in lärare från utlandet m.m.

Viktigt stöd
I den buddhistiska traditionen lyfts gruppen, sanghan, (sanskrit för gemenskap) fram som en mycket viktig del av meditationen. Sanghan är ett stöd, en viktig plats för att utbyta erfarenheter, diskutera, komma vidare och utvecklas inom meditationen.

Visionen Shambhala
Inom Shambhalatraditionen tror vi på att vi alla kan bidra till en bättre värld. Genom våra tankar och handlingar lämnar vi avtryck i vår omgivning; genom meditation kan vi vidga vår medvetenhet om de spår vi lämnar efter oss. Att regelbundet meditera ger oss möjligheten att uppleva sans och klarhet och att frambringa en kultur där livets utmaningar möts med öppenhet, generositet och mod.

Som medlem
Att vara medlem i Shambhala innebär att aktivt meditera, stödja med tid och bidra ekonomiskt. Som medlem får du också rabatt på kurser och på måndagsmeditationen. Du får löpande information om vad som är på gång. Som medlem blir du automatiskt också medlem i Shambhala Europe, den sammanslutning som finns för alla grupper och center i Europa, ett nätverk som också utgör en stor tillgång för kurser och annat utbyte, inte bara i Europa, men också i resten av världen.

Vad kostar det
Medlemsavgiften är 200:- i månaden. För dig som är ny  kostar det 100:- per månad första året. Tycker du att du kan betala mer får du givetvis göra det.

Du kan också stödja verksamheten  som Shambhalavän; 200 (eller mer) kr per år.

Hur gör jag?
Helst ser vi att du gör en stående överföring från din internetbank till vårt konto i Nordea. Observera att banker kan ta ut en avgift för stående överföring till annan bank.
Clearingnummer: 9500
Kontonummer: 2613429709

Vårt Swish-nummer är: 1236349716. Skriv gärna vad betalningen gäller.

Du kan förstås också betala in den månatliga medlemsavgiften på Plusgiro 134 29 70 – 9, Shambhala Stockholm. (Obs: Glöm ej att skriva på inbetalningen vem den kommer ifrån) Skicka sen dina kontaktuppgifter till e-mailadressen: [email protected]