Översikt Shambhala träning

Shambhalavägen

Översikt

Den första serien helgkurser bär namnet “Krigarens hjärta”. Chögyam Trungpa Rinpoche använde ordet krigare som betecknar de modigaste; de som vågar möta världen helt utan skydd, öppna och sårbara.

Shambhalavägens olika kvällskurser kallas “Vardagsserien” och tar upp olika aspekter av hur vi kan integrera meditationen i vår vardag.

Det går att delta i kvällskurserna och helgkurserna var för sig, men det är en fördel att ta dem i kombination med varandra då de kompletterar varandra och hjälper till att utveckla och fördjupa meditationen.

Kvällskurserna är utformade så att de passar såväl nya som erfarna meditatörer.

Kurserna består av meditation, föredrag, guidad meditationsinstruktion, kontemplationer, samtal och gruppdiskussioner. På helgkurserna erbjuds man också personliga samtal med en meditationsinstruktör.

Kvällskurs 1 “Meditation i vardagen” fem tillfällen:

Kvällskursen Meditation i vardagen ger dig inledande och praktiska verktyg och lärdomar om att arbeta med meditation i vardagen. Med enkla instruktioner och stöd kan mindfulnessmeditation bli en del av ditt liv, vilket ger ökad stabilitet, styrka och klarhet.

Kursen är öppen för alla. Inga förkunskaper krävs.

Helgkurs: Steg 1 ”Konsten att vara människa”

Genom att öva meditation kan vi få kontakt med vår inneboende grundläggande godhet, en grundläggande godhet som alla människor bär på. Genom att behandla oss själva med ödmjukhet, respekt och uppskattning, kan vi börja se vår potential som genuina och medkännande människor.

Kursen är öppen för alla. Inga förkunskaper krävs.

Kvällskurs 2 “Tillfreds i vardagen” fem tillfällen:

I denna kurs utforskar vi vad det innebär att vara tillfreds. Den tar också upp några av buddhismens frågeställningar och fortsätter utforska meditationen i vardagslivet. Genom meditationen kan vi lära oss att uppskatta enkla mänskliga erfarenheter och oss själva precis som vi är och fria oss från självkritik. Vi kan istället öva oss på att möta utmanande känslor och svåra situationer med ödmjukhet, klarsynthet och ett stänk av humor.

Öppen för alla. Inga förkunskaper krävs.

Helgkurs: Steg 2  ”Krigarens födelse”:

Efter att ha utforskat vår grundläggande godhet i Steg 1 vill vi veta mer. Meditation ger oss möjligheten att se hur vi tenderar att skapa ett försvar runt omkring oss. Chögyam Trungpa Rinpoche liknade det vid en kokong; en kokong av beteendemönster och vanor där vi försöker dölja vår underliggande rädsla och osäkerhet i vårt möte med omvärlden. Vi börjar inse att det inte finns något hinder för att uppleva grundläggande godhet.

Öppen för de som gått Steg 1.

Kvällskurs 3 “Glädje i vardagen” fem tillfällen:

Samtidigt som meditationen fördjupas och vi utvecklar tillit till vår goda natur, kan vi börja upptäcka ökat förtroende och kraft för att gå framåt på meditationens väg. Att förena ödmjukhet och disciplin leder till en känsla av glädje. Buddhismens Mahayanaundervisning om medkänsla kan inspirera oss att möta vår vardag med en känsla av mod och fria från tvivel.

Öppen för alla. Men för att fortsätta kvällskursserien  behöver man gå TIV.

Helgkurs: Steg 3  ”Krigaren i världen”:

Genom att undersöka och bli medvetna om våra vanor och tankemönster, börjar vi också våga titta på världen runt omkring oss utan att förlita oss på våra skyddsmekanismer, vår kokong. Vi börjar se direkt, utan tolkningar och förutfattade meningar och vågar istället möta världen med öppenhet och mod.

Öppen för de som gått Steg 2.

Kvällskurs 4 “Mod i vardagen” fem tillfällen”:

I denna kurs lär vi oss att arbeta med vår rädsla. Kan vi agera utan att bli blockerade av vår rädsla? Buddhismens tankar om medvetandet och hur verkligheten är beskaffad kan inspirera och utmana oss till ökad klarsynthet. Vågar vi se på livet och döden precis som det är? Vågar vi leva med känslan av osäkerhet istället för att skrämmas av den? Kan vi börja möta världen med fattning och sinnesro istället för att ständigt kastas mellan hopp och förtvivlan?

Öppen för de som gått kvällskurs 3 “Glädje i vardagen”.

Helgkurs: Steg 4 ”Öppet hjärta”:

Vi går vidare, nyfikna på världen precis som den är; fria från våra konventionella sätt att tänka och erfara livet. Vi upptäcker att vi kan öppna oss mot andra, helt och fullt – sårbara. Vi berörs av världen.

Öppen för de som gått Steg 3.

Kvällskurs 5 “Visdom i vardagen” fem tillfällen:

Meditationen skärper vår intelligens och ger utrymme för vår visdom. I de instruktioner som ges övar vi oss i att känna tillit och att upptäcka vardagens mystik. Vi varken värjer oss eller slås ned av hinder. Utmaningarna i det dagliga livet blir till möjligheter, en del av vägen.

Öppna för dem som gjort Kvällskurs 4, “Mod i vardagen” .

Helgkurs: Steg 5 ”Öppen himmel”.

Genom att möta världen med ödmjukhet och mod skärps vår klarsyn och vi upptäcker hur medvetandet liknar en öppen, blå himmel – en källa till visdom och upplyft energi. Vi litar nu på oss själva tillräckligt för att släppa taget och våga vara i det nuvarande ögonblicket.

Öppen för de som gått Steg 4

Helgkurs. Rigden:

Det slutliga programmet för Shambhala I-programmet (vardags kurserna och Shambhalaträningen) är “Rigden” kursen. Rigden symboliserar vår ursprungliga upplysta natur och förkroppsligar principen om fullständigt förtroende. Historiskt sett var Rigden upplysta ledare som kunde “styra sin värld” utifrån sin orubbliga solida tilltro och erfarenhet av grundläggande godhet.

Öppen för de som tagit Visdom i vardagen kursen och Steg 5.