Shambhala träning: Krigarens hjärta

Den första serien helgkurser har fem steg och bär namnet “Krigarens hjärta”. Chögyam Trungpa Rinpoche använde ordet krigare som betecknar de modigaste; de som vågar möta världen helt utan skydd, öppna och sårbara.

 

Steg 1 – Konsten att vara människa

Genom att öva meditation kan vi få kontakt med vår inneboende grundläggande godhet, en grundläggande godhet som alla människor bär på. Genom att behandla oss själva med ödmjukhet, respekt och uppskattning, kan vi börja se vår potential som genuina och medkännande människor.

Kursen är öppen för alla. Inga förkunskaper krävs.

 

Steg 2  – Krigarens födelse

Efter att ha utforskat vår grundläggande godhet i Steg 1 vill vi veta mer. Meditation ger oss möjligheten att se hur vi tenderar att skapa ett försvar runt omkring oss. Chögyam Trungpa Rinpoche liknade det vid en kokong; en kokong av beteendemönster och vanor där vi försöker dölja vår underliggande rädsla och osäkerhet i vårt möte med omvärlden. Vi börjar inse att det inte finns något hinder för att uppleva grundläggande godhet.

Öppen för de som gått Steg 1.

 

Steg 3  – Krigaren i världen

Genom att undersöka och bli medvetna om våra vanor och tankemönster, börjar vi också våga titta på världen runt omkring oss utan att förlita oss på våra skyddsmekanismer, vår kokong. Vi börjar se direkt, utan tolkningar och förutfattade meningar och vågar istället möta världen med öppenhet och mod.

Öppen för de som gått Steg 2.

 

Steg 4 – Öppet hjärta

Vi går vidare, nyfikna på världen precis som den är; fria från våra konventionella sätt att tänka och erfara livet. Vi upptäcker att vi kan öppna oss mot andra, helt och fullt – sårbara. Vi berörs av världen.

Öppen för de som gått Steg 3.

 

Steg 5 – Öppen himmel

Genom att möta världen med ödmjukhet och mod skärps vår klarsyn och vi upptäcker hur medvetandet liknar en öppen, blå himmel – en källa till visdom och upplyft energi. Vi litar nu på oss själva tillräckligt för att släppa taget och våga vara i det nuvarande ögonblicket.

Öppen för de som gått Steg 4

 

Rigden helg

Det slutliga programmet för Shambhala I-programmet (vardags kurserna och Shambhalaträningen) är “Rigden” kursen. Rigden symboliserar vår ursprungliga upplysta natur och förkroppsligar principen om fullständigt förtroende. Historiskt sett var Rigden upplysta ledare som kunde “styra sin värld” utifrån sin orubbliga solida tilltro och erfarenhet av grundläggande godhet.

Öppen för de som tagit Steg 1- 5.