Shambhala Level 3

Shamb_Training_Images/Shambhala_4_bell.jpg
DATE:
fredag 22 mars 2024 (18:00 -20:00)
lördag 23 mars 2024 (09:30 -18:30)
söndag 24 mars 2024 (09:30 -18:00)
LOCATION:
Stockholm Shambhala Meditation Group
TEACHERS : Frida Roa Weidenhaijn & Alex Paterson
CONTACT : Helene Derkert
Full price : skr1500
Members in Finland, Denmark and Norway : skr750
Retired, unemployed, and members : skr1100
Registration fee : skr300
In the third weekend of Shambhala training, we work in a deliberate way to bring the mindfulness and awareness we cultivate during meditation practice into our everyday life.

 

 

 

Level III

Developing fearlessness by examining our habitual tendencies, we are willing to experience our life without relying on the cocoon. We begin to engage the world directly and extend the attitude of fearlessness to our activities.

Location: Studio Kärleken på Skärmarbrinksvägen 6. Gångavstånd från T-bana Skärmarbrink, Blåsut och Globen.
Price:
1500 skr (1100 members, stud, unemployed, retired) Half price for participants from the Denmark, Finland and Norway. And for those who have done the weekend before
Prerequisite:
Shambhala Training Level II

Welcome to Sweden if you come from abroad
Check SAS, Norwegian and other airlines to Arlanda, the main airport, www.flysas.com, www.norwegian.com.
Please get in contact if you need help with lodging or other questions

Questions and info: Helene Derkert, E-mail: hformett@gmail.com, Tel. +46 73 688 3242


Steg 3 

Öppet för alla som har genomgått Shambhala Training Steg 2. 

Under den tredje helgkursen arbetar vi på ett medvetet sätt för att införa den koncentration och uppmärksamhet som vi utvecklar under meditationen i våra vardagsliv. Genom att vara uppmärksamma på våra sinnesintryck kan vi gå på äventyr i världen med en sårbarhet som är orädd, ödmjuk och vaken. 

Plats: Studio Kärleken på Skärmarbrinksvägen 6. Gångavstånd från T-bana Skärmarbrink, Blåsut och Globen.

Pris: 1500 kr (1100 medlemmar, stud, pensionärer, arbetslösa) anmälningsavgift 300 kr betalas till pg 1342970-9. Glöm inte att skriva vem anmälan kommer ifrån. Halva priset för deltagare från Danmark, Norge och Finland. 500 kr för studerande under 30 år och för de som gått kursen tidigare.

Frågor: iHelene Derkert, E-post: hformett@gmail.com, Tel. +46 73 688 3242

Anmälan här på hemsidan. Klicka på registration och fyll i uppgifterna

 

Gilla oss på facebook:

www.facebook.com/shambhalastockholm