Shambhalavisionen

Shambhala meditation har sin grund i buddhismen och den vision som berättar om Shambhala – ett upplyst samhälle som utvecklades genom att man odlade de inneboende goda egenskaperna hos sitt folk. Denna tusenåriga visdom är anpassad till vår tid och vårt sätt att tänka, utvecklad av den tibetanske buddhistmunken Chögyam Trungpa Rinchope. (se Ursprung och lärare)

I en tid av förvirring och aggression står världen idag inför stora utmaningar, allt ifrån miljöförstöring till konflikter av olika slag. Inom Shambhalatraditionen tror vi på att vi alla kan bidra till en bättre värld. Genom våra tankar och handlingar lämnar vi avtryck i vår omgivning; genom meditation kan vi vidga vår medvetenhet om de spår vi lämnar efter oss. Att regelbundet meditera ger oss möjligheten att uppleva sans och klarhet och att frambringa en kultur där livets utmaningar möts med öppenhet, generositet och mod.

Vill du läsa mer om Shambhala kan du gå in på den internationella hemsidan: www.shambhala.org